Sociale Wetenschappen

Sociale wetenschappen vormden zich door de takken van wetenschap die betrekking hebben op mensen in hun sociale omgeving. Als we het hebben over sociale wetenschappen dan komen er een aantal naar voren:

  • Maatschappijwetenschappen
  • Gedragswetenschappen
  • Overlappingen hier van

De laatste in het lijstje heeft betrekking op wetenschappen die voor een deel sociaal zijn en voor een ander deel met andere wetenschappen te maken hebben. Hierbij kun je denken aan bijvoorbeeld geografie, geschiedenis en theologie.

Maatschappijwetenschappen

Maatschappijwetenschappen wordt in het voortgezet onderwijs in de bovenbouw van de havo en het vwo aangeboden. De hoofdconcepten van dit vak betreffen vorming, verandering, binding en verhouding. Hierbinnen staan 23 kernconcepten volledig centraal. De contexten die verplicht zijn voor het havo-programma zijn samenlevingsvorming, maatschappelijke verschillen en veiligheid.

Het is een studie die alles behalve eenvoudig is, maar het is zeer zeker de moeite waard om het vol te houden, omdat je met sociale wetenschappen allerlei kanten op kunt gaan als het om het hebben van een carrière gaat. Zo kun je bijvoorbeeld aan het werk bij medische verblijven, maar ook bij bijvoorbeeld Bureau Jeugdzorg en zo zijn er nog veel meer mogelijkheden. Uiteindelijk bestudeer je de mensen in hun omgeving en doe je er door middel van je opleiding alles aan om mensen te helpen. Het is erg vervullend werk waar je uiteraard veel voor moet studeren, maar waardoor het je uiteindelijk ook heel veel op zal leveren.

Als je graag met mensen werkt en wilt weten hoe alles sociaal in zijn werk gaat, dan is dit een soort opleiding die je zeker moet gaan volgen.

Voodoo is een religie

Bij het woord voodoo, denken de meeste mensen aan de mysterieuze poppen die bewerkt worden met naalden. Het is echter veel meer dan dat. Binnen de voodoo geloven ze in geesten van voorouders, goden, godinnen en krachten die niet te zien zijn en ongelukken bestaan niet in de voodoo cultuur. Doe je een ander iets slechts aan? Dan doe je dit in principe ook bij jezelf. Je moet namelijk een ander als jezelf zien. Wat verstaan wij onder voodoo? In dit blogartikel lees je er meer over.

Wat is voodoo?

Voodoo komt als religie uit West-Afrika. Tegenwoordig kom je deze religie ook veel tegen in het Caribisch gebied en Zuid-Amerika. Vooral in Haïti is het erg populair. De mensen die zich bezig houden met voodoo geloven in een heilige cyclus tussen de mensen op aarde en de overledenen. Bij de ceremonies is dans en zang erg belangrijk om de goden te aanbidden. De goden worden opgeroepen om te zorgen voor geboorte, vrede en geluk.

Geest/god met krachten: een loa

Binnen de gemeenschap worden goden aangeroepen voor hulp. Deze geesten of goden die speciale krachten hebben, worden binnen de voodoo loa’s genoemd. In totaal zijn er meer dan 200 loa’s die opgeroepen kunnen worden. De Loa van de dood wordt vaak opgeroepen om ervoor te zorgen dat iemand niet dood zal gaan. De Loa van de hiernamaals is ook een hele populaire geest. Deze geest wordt opgeroepen als de mensen contact willen opnemen met de doden.

De rituelen

Voodoo houdt zich veel bezig met spreuken die genezing en liefde beloven. Ook worden er regelmatig vreugde en natuurvieringen spreuken uitgesproken. De offerrituelen vinden dagelijks plaats. Vaak gaat dit om kleine hoeveelheden voedsel. Er wordt bijvoorbeeld rum of tabak geofferd en bij veel ceremonies worden ook dieren geofferd. De rituelen worden tegenwoordig echter vaak gezien als boosaardig. Behalve goede geesten en goden, zijn er namelijk ook slechte goden en geesten die zorgen voor ziekte en dood. Deze goden zijn enkel tevreden te stellen door het doen van offers.

In dit blogartikel heb je meer gelezen over voodoo. Aanhangers aanbidden geesten van hun voorouders, goden, godinnen. Ze geloven ook in onzichtbare krachten. Binnen deze religie zijn er geesten en goden met goede én slechte bedoelingen.

Mediums

Mediums zijn mensen met een paranormale gave. Zij kunnen in contact treden men overleden personen. Vaak worden mediums door mensen benaderd die bijvoorbeeld nog met vragen zitten die zij nooit aan de overleden persoon hebben kunnen stellen. Maar het is niet altijd het geval dat men een medium op gaat zoeken. Het kan namelijk ook zo zijn dat de mediums iets van een overleden persoon doorgegeven krijgen. Omdat er wordt beweerd dat een medium open staat en dus makkelijker door een overleden persoon te benaderen is, zal dit dan op deze wijze gebeuren.  En op zulke momenten spreken zij dan voor hen compleet vreemde mensen aan en geven zij de boodschap door.

Het effect en de reactie hierop kan verschillend zijn. Sommige mensen hebben niets aan de boodschap en staan er misschien helemaal niet voor open. En bij andere mensen kan het als een donderslag bij heldere hemel binnenkomen. Het effect kan dus behoorlijk sterk zijn.

voor meer informatie zie ook: https://www.hypnosehelpt.nl

Mediums op tv

Er zijn ook veel programma´s op tv waar mediums in voorkomen. Het zijn of amusementsprogramma´s of juist de wat meer serieus bedoelde programma´s. Een goed medium zal zijn of haar werk altijd goed doen. Zij hebben dan ook alle vertrouwen in hun kunnen en zullen de mensen die hen opzoeken zo goed mogelijk helpen. Vaak gaat dit door middel van dingen doorgeven waar hen niets over is verteld. Zo krijgt de klant vertrouwen in haar kunnen en kan de klant zich ook meer open gaan stellen. In sommige gevallen is het zo dat er een geheel ander person bij de mediums doorkomt. En dan is de boodschap misschien helemaal niet dat wat de klant had verwacht.

Volgend het medium zal het wel de boodschap zijn die voor de persoon in kwestie bedoeld is en die hij of zij moet ontvangen. Vaak is het dan zo dat het spreekwoordelijke kwartje dan pas later valt.

Centrum voor Psychoanalyse en Wijsgierige Antropologie

Het Centrum voor Psychoanalyse en Wijsgerige Antropologie (CPWA) werd opgericht in 1999. Het is een samenwerkingsverband tussen de vakgroepen wijsgerige antropologie van de Radboud Universiteit Nijmegen (Prof. dr. Ph. Van Haute) en van de KU Leuven (Prof. dr. P. Moyaert en Prof. dr. A. De Block).

Het Centrum is zelf opgenomen in een ruimer verband waartoe, naast de reeds vermelde afdelingen, ook het centrum voor psychodynamische psychologie en psychoanalyse van de faculteit psychologie van de KULeuven (Prof. dr. J. Corveleyn en Prof. dr. P. Luyten) behoort. Het werkt ook samen met de Universiteit Wenen (Prof. dr. H. Westerink) en onderhoudt goede contacten met de Universiteit Gent (Prof. dr. P. Verhaeghe).

Het CPWA is stichtend lid van de Société Internationale de Psychanalyse et de Philosophie / International Society for Psychoanalysis and Philosophy (SIPP-ISPP). Het CPWA organiseert verder de ‘Freud Research Group’, een netwerk van onderzoekers die zijn geïnteresseerd in de relatie tussen het werk van Freud en de hedendaagse wijsbegeerte. De groep komt tweemaal per jaar samen. De werktalen zijn Frans, Engels en Duits.

De voornaamste doelstelling van het CPWA is het stimuleren en coördineren van wetenschappelijk onderzoek naar de wijsgerige wortels van de psychoanalyse en de wijsgerige implicaties van de psychoanalyse. Daartoe worden tal van onderzoeksactiviteiten georganiseerd en ondersteunt het CPWA ook een Engelstalige boekenreeks bij Leuven University Press (Figures of the Unconscious).

Psychologie

Het doel van psychologie is kennis halen uit het doen en laten van dieren en in het bijzonder de mensen. Dit gaat om de omgeving van alledag, maar ook om bijzondere omstandigheden. Door het op komen zetten van gedragsgerichte stroming werd dit teruggebracht tot het uiterlijk waarneembare en het meetbare gedrag. Omdat het innerlijk leven niet wetenschappelijk te registeren zou zijn, maar het alleen subjectief door introspectie en begrijpen vast te leggen zou zijn.

Psychologie houdt zich bezig met het innerlijk leven en het gedrag van mensen. Heel veel mensen bezoeken een psycholoog en dat kan om verschillende redenen zijn,. Omdat ze misschien iets te verwerken hebben, of omdat er andere dingen zijn waar ze zelf mee in de knoop zitten. Een psycholoog mag overigens geen medicijnen voorschrijven, dat doet een psychiater. Deze heeft meer kennis in huis over medicijnen en de werking hiervan. Als je naar iemand gaat die psychologie heeft gestudeerd en dus psycholoog is, dan is het om het praten. Zo’n persoon kan je handvaten aanbieden om met bepaalde innerlijke strubbelingen om te gaan, waar de meeste mensen erg veel baat bij hebben. Soms is het ook fijn om gewoon je hart te kunnen luchten.

Psychologie geeft bepaalde inzichten die je zelf misschien helemaal niet had kunnen bedenken. Door vanuit buiten bij de patiënt naar binnen te kijken kan er door middel van psychologie een oplossing of in ieder geval een suggestie worden aangedragen om het op te lossen.

Psychologie is steeds in ontwikkeling. Er worden keer op keer nieuwe methoden ontwikkeld waar patiënten veel aan hebben. Vaak wordt er een bepaald aantal bezoeken aan de psycholoog door de verzekeraar vergoed. Door psychologie zal er nooit schade worden aangericht, aangezien je door professionals geholpen wordt om  ‘oud zeer’ op een gezonde en begeleide manier te verwerken of een plaats te geven. Het is ook geen alledaagse beroep.

Politicologie

Politicologie is sociaalwetenschappelijk werk waarmee je je bezig weet te houden met het bestuderen van politiek. Het kenmerk hiervan is de belangrijks interesse in de politiek in vele verschillende vormen.  Er zijn meerdere theoretische benaderingen bij politicologie. Er zijn dus verschillende theoretische manieren om het te benaderen, zoals  politieke psychologie, rationele keuzetheorie en institutionalisme. Deze worden allemaal naast elkaar gebruik door de politicologen en soms worden ze door onderzoekers in academische debatten toegevoegd. Bij politicologie worden verschillende manieren toegepast. Kwalitatieve onderzoeksmethoden en kwantitatieve onderzoeksmethoden.

Geschiedenis politicologie

De geschiedenis van politicologie is  te herhalen tot het werk van Griekse filosofen zoals Aristoteles  en Plato, maar ook Romeinse historici zoals Polybius. Zij begonnen er als eerste mee met het op een systematische manier opschrijven van het functioneren van de staat en de meerdere politieke regimes en vergeleken deze met elkaar. Een echt belangrijke doorbraak  was echter wel het werk van de renaissance denker genaamd Niccoló Machiavelli. Hij legde de aandacht op de individuen zoals de vorst en de burger en hun eigen motivaties die waren gebaseerd op systematische empirische waarnemingen.

Politicologen leren naast alles ook nog de manieren en theorieën en begrippen uit andere disciplines. Hierbij kun je denken aan sociologie, maar ook psychologie, economie en filosofie, rechten en geschiedenis. Allemaal vakken die erg belangrijk zijn in de politicologie de scheidingslijn tussen dez disciplines en politicologie is niet heel erg duidelijk. Er zijn grensgebieden en daartussen liggen weer sub disciplines. Politieke sociologie, politieke psychologie, politieke economie, politieke filosofie en staatsrecht en politieke geschiedenis.

Al met al een behoorlijk veelzijdig beroep waar je flink voor moet studeren, als je het in zijn geheel wilt kunnen omvatten.

Astrolijn

De astrolijn. Het is vaak in de nacht ook op de televisie te bekijken. Kijkers kunnen dan voor een consult inbellen en dan krijgen worden er bijvoorbeeld kaarten voor hen gelegd, wordt er contact met overleden familieleden gezocht en worden vragen beantwoord en meer. Er is een hoop over te doen, omdat er mensen zijn die geloven dat het allemaal niet echt is en puur is opgezet om mensen aan de lijn te houden. De kosten zijn per minuut.

Bij de astrolijn kun je inbellen en bijvoorbeeld een boxnummer kiezen. Dit nummer is gelinkt aan een bepaalde paragnost bijvoorbeeld, die dan en consult met je gaat doen. Je kunt kaarten laten leggen, je toekomst laten voorspellen. Ook worden  er relaties en lichamelijke problemen besproken.

Omdat er erg veel mensen mij de meerdere astrolijnen werken, is het altijd erg druk, maar kunnen de telefonische contacten goed worden verdeeld. Bij de astrolijn die op de televisie te zien is wordt er zo nu en dan iemand naar de studio doorgeschakeld. Er komen allerlei dingen voorbij die de persoon zich dan uit laat leggen en waar er indien het mogelijk is hulp voor wordt geboden. Advies is over het algemeen wel de regel. De kritieken die door sommigen worden geuit is dat er misschien aan ‘cold reading’ wordt gedaan. Hierbij kan men door een bepaald soort vragen te stellen achter informatie van anderen komen, zonder dat zij het doorhebben. De beller geeft als het ware zelf de antwoorden. Toch is de astrolijn heel erg populair en het is zowel telefonisch als online te gebruiken. Daar zijn er bijvoorbeeld ook foto’s  te uploaden, waar de paragnosten dan bijvoorbeeld iets over kunnen vertellen. Vaak worden dit soort lijnen ook gebeld als mensen het echt even niet meer weten, maar ook zijn er mensen die gewoon nieuwsgierig zijn wat er zo allemaal uit kan komen.

Pedagogiek

Bij pedagogiek werk je met bepaalde vraagstukken. Bijvoorbeeld overgewicht van kinderen. Wat moeten scholen voor voorlichting geven en wat voor actie moeten zij ondernemen om het overgewicht bij de kinderen tegen te kunnen gaan? maar ook de rol van opa en oma als hun kleinkind om wat voor reden dan ook in en pleeggezin terecht komt. Want worden zij onderdeel van de opvoeding en tot hoe ver gaat dit door? Er staan dus meerdere kwesties rondom de opvoeding van kinderen bij pedagogiek centraal.  Je zult bij de studie leren hoe je ouders maar ook kinderen, leerkrachten en echt iedereen die bij de opvoeding betrokken is moet begeleiden en uiteraard ook hoe je hen in zijn algemeenheid kunt ondersteunen.

Tijdens de opleiding pedagogiek doe je behoorlijk veel theoretische kennis op. Dit doe je met vakken als sociologie, ontwikkelingspsychologie en wetenschapsfilosofie. Allemaal behoorlijk pittige vakken, die je wel nodig hebt.  Dat alles krijgt een heel erg goede aanvulling met heel erg veel opdrachten in de praktijk en stages die je al vanaf het eerste jaar gaat volgen. In het derde jaar van de opleiding zal je een keuze moeten maken tussen de beroepenvariant en de lerarenvariant van pedagogiek.

Pedagogiek richt zich uitsluitend op kinderen en hun opvoeders. Het is dus een heel erg maatschappelijk verantwoordelijk beroep en het is ook hard nodig. In sommige gezinnen is het echt heel erg gesteld met het opvoeden. Soms hebben ouders ook geen handvaten of mogelijkheden om de opvoeding goed te laten verlopen. Door middel van pedagogiek kun je daar dus een bijdrage aan leveren. Pedagogiek richt zich eigenlijk op preventie. Dat houdt in dat pedagogen over het algemeen kinderen ondersteunen en begeleiden met wie het op zich en naar verhouding wel goed gaar en die niet in meer heftige vormen van hulpverlening terecht zijn gekomen.

Met deze opleiding kun je behoorlijk wat kanten op. Je kunt bij de jeugdhulpverlening werken, maar ook in het onderwijs. Er zijn ook pedagogen die bij tijdschriften aan het werk gaan en zelfs bij kindertelevisieprogramma’s zijn ze terug te vinden. Variatie genoeg dus.

Paranormaal

Paranormaal betekent niets meer dan ‘naast het normale’. Toch wordt het door veel mensen als vreemd betiteld. Het gaat om begaafdheden die niet direct te verklaren zijn. Voorbeelden van dingen die met het woord paranormaal te maken hebben zijn bijvoorbeeld telepathie, telekinese en spoken. Er zijn behoorlijk veel paranormale mensen in Nederland te vinden. Er zijn helaas ook genoeg kwakzalvers bij. Hierdoor wordt de geloofwaardigheid voor mensen die paranormaal begaafd zijn naar beneden gebracht. Het is dan ook een omstreden iets, vooral omdat paranormaal niet echt te bewijzen is. Er zijn tal van voorbeelden van mensen die paranormaal begaafd zijn die dingen aan vreemden hebben weten te vertellen die zij nooit hadden kunnen weten.

Mensen staan niet altijd open als het om dingen gaat waar ze geen grip op hebben of wat zij niet kunnen verklaren. Er gaan verhalen ten ronde dat alle mensen op een bepaalde manier paranormaal begaafd zijn. En dat wij door de manier waarop wij vandaag de dag leven die gaven vrijwel nooit meer gebruiken. Het is als het ware afgezwakt. Meerdere dingen die met paranormaal te maken hebben  zijn helderziendheid en handoplegging. Bij de laatst genoemde wordt gezegd dat men energie vanuit de aarde door het lichaam van een te behandelen persoon kan leiden om zo pijnen te verwijderen. De energie wordt als het ware door de handen van de hand opleggende gefilterd, waardoor de pijn weg zou gaan.

Het is net waar de mens voor open staat. Sommigen beweren dat het je eigen kracht is die er voor zorgt dat er heling of iets dergelijks tot stand komt. Het blijft lastig om echt te bewijzen of paranormale dingen wel of niet echt zijn. Maar dat het woord paranormaal ‘naast het normale’ als betekenis heeft, laat in ieder geval genoeg vragen die te stellen zijn achter.

culturele antropologie

Culturele antropologie heeft te maken met het bestuderen van de verschillen van menselijke samenlevingen en de culturen van deze samenlevingen. Hierbij kun je denken aan de mens in zijn eigen omgeving. Maar naast die omgeving zijn er andere dingen erg belangrijk, zoals de gebruiken van de mensen, de gewoonten, de normen die men hanteert. Maar ook dingen als opvattingen, symbolen en geloven. Antropologie zit niet vast aan een bepaald geografisch gebied. De tegenstellingen tussen bijvoorbeeld bewoners in de Haagse Schilderswijk, Mexicaanse drugssyndicaten en machtsverhoudingen tussen landen als Rusland en Europa zijn onderwerpen die allemaal interesse kunnen wekken vanuit een cultureel antropologisch standpunt.

Het bestuderen van maatschappelijke vraagstukken

Bij culturele antropologie bestudeer je vraagstukken vanuit de cultuur en je neemt tijdens het onderzoeken deel aan het leven van de mensen die je aan het bestuderen bent. Doordat je kennis maakt met verschillende culturen laat je je eigen culurele achtergrond wat meer los. De bagage die je op die manier met je meeneemt maakt het mogelijk om een essentiële bijdrage aan verschillende maatschappelijke vraagstukken te kunnen leveren. Dingen als cultureel pluralisme, mondialisering, maar ook gender, duurzaamheid, media, politiek en ga zo maar door.

Heb je altijd al over de wereld willen reizen en lijkt het je wel wat om meer over maatschappelijke ontwikkelingen en andere culturen te leren? Heb je het lef om een eigen mening te vormen en daar zelf dan ook weer op kritische wijze een blik op te werpen? Als het je wat lijkt om onderzoek te doen in Nederland of ergens anders in de wereld dan is het studeren van culturele antropologie misschien wel iets voor jou. Je kunt dit bijvoorbeeld in Utrecht doen, maar er zin natuurlijk tal van andere plekken waar je deze studie zou kunnen volgen. Het is een zeer veelzijdig vak, waar je echt ongelooflijk veel kennis, maar vooral ook levenservaring mee op kunt doen. Je zult dingen ervaren die je normaal gesproken niet voor mogelijk had kunnen of durven houden.