Centrum voor Psychoanalyse en Wijsgierige Antropologie

Het Centrum voor Psychoanalyse en Wijsgerige Antropologie (CPWA) werd opgericht in 1999. Het is een samenwerkingsverband tussen de vakgroepen wijsgerige antropologie van de Radboud Universiteit Nijmegen (Prof. dr. Ph. Van Haute) en van de KU Leuven (Prof. dr. P. Moyaert en Prof. dr. A. De Block).

Het Centrum is zelf opgenomen in een ruimer verband waartoe, naast de reeds vermelde afdelingen, ook het centrum voor psychodynamische psychologie en psychoanalyse van de faculteit psychologie van de KULeuven (Prof. dr. J. Corveleyn en Prof. dr. P. Luyten) behoort. Het werkt ook samen met de Universiteit Wenen (Prof. dr. H. Westerink) en onderhoudt goede contacten met de Universiteit Gent (Prof. dr. P. Verhaeghe).

Het CPWA is stichtend lid van de Société Internationale de Psychanalyse et de Philosophie / International Society for Psychoanalysis and Philosophy (SIPP-ISPP). Het CPWA organiseert verder de ‘Freud Research Group’, een netwerk van onderzoekers die zijn geïnteresseerd in de relatie tussen het werk van Freud en de hedendaagse wijsbegeerte. De groep komt tweemaal per jaar samen. De werktalen zijn Frans, Engels en Duits.

De voornaamste doelstelling van het CPWA is het stimuleren en coördineren van wetenschappelijk onderzoek naar de wijsgerige wortels van de psychoanalyse en de wijsgerige implicaties van de psychoanalyse. Daartoe worden tal van onderzoeksactiviteiten georganiseerd en ondersteunt het CPWA ook een Engelstalige boekenreeks bij Leuven University Press (Figures of the Unconscious).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *