Paranormaal

Paranormaal betekent niets meer dan ‘naast het normale’. Toch wordt het door veel mensen als vreemd betiteld. Het gaat om begaafdheden die niet direct te verklaren zijn. Voorbeelden van dingen die met het woord paranormaal te maken hebben zijn bijvoorbeeld telepathie, telekinese en spoken. Er zijn behoorlijk veel paranormale mensen in Nederland te vinden. Er zijn helaas ook genoeg kwakzalvers bij. Hierdoor wordt de geloofwaardigheid voor mensen die paranormaal begaafd zijn naar beneden gebracht. Het is dan ook een omstreden iets, vooral omdat paranormaal niet echt te bewijzen is. Er zijn tal van voorbeelden van mensen die paranormaal begaafd zijn die dingen aan vreemden hebben weten te vertellen die zij nooit hadden kunnen weten.

Mensen staan niet altijd open als het om dingen gaat waar ze geen grip op hebben of wat zij niet kunnen verklaren. Er gaan verhalen ten ronde dat alle mensen op een bepaalde manier paranormaal begaafd zijn. En dat wij door de manier waarop wij vandaag de dag leven die gaven vrijwel nooit meer gebruiken. Het is als het ware afgezwakt. Meerdere dingen die met paranormaal te maken hebben  zijn helderziendheid en handoplegging. Bij de laatst genoemde wordt gezegd dat men energie vanuit de aarde door het lichaam van een te behandelen persoon kan leiden om zo pijnen te verwijderen. De energie wordt als het ware door de handen van de hand opleggende gefilterd, waardoor de pijn weg zou gaan.

Het is net waar de mens voor open staat. Sommigen beweren dat het je eigen kracht is die er voor zorgt dat er heling of iets dergelijks tot stand komt. Het blijft lastig om echt te bewijzen of paranormale dingen wel of niet echt zijn. Maar dat het woord paranormaal ‘naast het normale’ als betekenis heeft, laat in ieder geval genoeg vragen die te stellen zijn achter.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *