Pedagogiek

Bij pedagogiek werk je met bepaalde vraagstukken. Bijvoorbeeld overgewicht van kinderen. Wat moeten scholen voor voorlichting geven en wat voor actie moeten zij ondernemen om het overgewicht bij de kinderen tegen te kunnen gaan? maar ook de rol van opa en oma als hun kleinkind om wat voor reden dan ook in en pleeggezin terecht komt. Want worden zij onderdeel van de opvoeding en tot hoe ver gaat dit door? Er staan dus meerdere kwesties rondom de opvoeding van kinderen bij pedagogiek centraal.  Je zult bij de studie leren hoe je ouders maar ook kinderen, leerkrachten en echt iedereen die bij de opvoeding betrokken is moet begeleiden en uiteraard ook hoe je hen in zijn algemeenheid kunt ondersteunen.

Tijdens de opleiding pedagogiek doe je behoorlijk veel theoretische kennis op. Dit doe je met vakken als sociologie, ontwikkelingspsychologie en wetenschapsfilosofie. Allemaal behoorlijk pittige vakken, die je wel nodig hebt.  Dat alles krijgt een heel erg goede aanvulling met heel erg veel opdrachten in de praktijk en stages die je al vanaf het eerste jaar gaat volgen. In het derde jaar van de opleiding zal je een keuze moeten maken tussen de beroepenvariant en de lerarenvariant van pedagogiek.

Pedagogiek richt zich uitsluitend op kinderen en hun opvoeders. Het is dus een heel erg maatschappelijk verantwoordelijk beroep en het is ook hard nodig. In sommige gezinnen is het echt heel erg gesteld met het opvoeden. Soms hebben ouders ook geen handvaten of mogelijkheden om de opvoeding goed te laten verlopen. Door middel van pedagogiek kun je daar dus een bijdrage aan leveren. Pedagogiek richt zich eigenlijk op preventie. Dat houdt in dat pedagogen over het algemeen kinderen ondersteunen en begeleiden met wie het op zich en naar verhouding wel goed gaar en die niet in meer heftige vormen van hulpverlening terecht zijn gekomen.

Met deze opleiding kun je behoorlijk wat kanten op. Je kunt bij de jeugdhulpverlening werken, maar ook in het onderwijs. Er zijn ook pedagogen die bij tijdschriften aan het werk gaan en zelfs bij kindertelevisieprogramma’s zijn ze terug te vinden. Variatie genoeg dus.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *