Politicologie

Politicologie is sociaalwetenschappelijk werk waarmee je je bezig weet te houden met het bestuderen van politiek. Het kenmerk hiervan is de belangrijks interesse in de politiek in vele verschillende vormen.  Er zijn meerdere theoretische benaderingen bij politicologie. Er zijn dus verschillende theoretische manieren om het te benaderen, zoals  politieke psychologie, rationele keuzetheorie en institutionalisme. Deze worden allemaal naast elkaar gebruik door de politicologen en soms worden ze door onderzoekers in academische debatten toegevoegd. Bij politicologie worden verschillende manieren toegepast. Kwalitatieve onderzoeksmethoden en kwantitatieve onderzoeksmethoden.

Geschiedenis politicologie

De geschiedenis van politicologie is  te herhalen tot het werk van Griekse filosofen zoals Aristoteles  en Plato, maar ook Romeinse historici zoals Polybius. Zij begonnen er als eerste mee met het op een systematische manier opschrijven van het functioneren van de staat en de meerdere politieke regimes en vergeleken deze met elkaar. Een echt belangrijke doorbraak  was echter wel het werk van de renaissance denker genaamd Niccoló Machiavelli. Hij legde de aandacht op de individuen zoals de vorst en de burger en hun eigen motivaties die waren gebaseerd op systematische empirische waarnemingen.

Politicologen leren naast alles ook nog de manieren en theorieën en begrippen uit andere disciplines. Hierbij kun je denken aan sociologie, maar ook psychologie, economie en filosofie, rechten en geschiedenis. Allemaal vakken die erg belangrijk zijn in de politicologie de scheidingslijn tussen dez disciplines en politicologie is niet heel erg duidelijk. Er zijn grensgebieden en daartussen liggen weer sub disciplines. Politieke sociologie, politieke psychologie, politieke economie, politieke filosofie en staatsrecht en politieke geschiedenis.

Al met al een behoorlijk veelzijdig beroep waar je flink voor moet studeren, als je het in zijn geheel wilt kunnen omvatten.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *